28.11.2011

                      

COMUNICAT

 

Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele: 

Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova au dispus, la data de 23.11.2011, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului Anghel Sandu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani și evaziune fiscală în formă continuată.

Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat faptul că, în perioada 2001-2005, inculpatul a acordat, sub formă de avans, marfă și împrumuturi financiare suma de 50.803.591.400 Rol,  în condițiile în care, între societățile administrate de acesta și societățile beneficiare, nu s-au derulat tranzacții comerciale. Totodată, acesta a ridicat din  conturile societăților administrate în baza unor documente fictive, suma de 18.404.000.000 Rol - reprezentând salarii,  sume pe care le-a reintrodus în circuitul financiar al societăților  administrate.

Tot în baza unor documente fictive, inculpatul Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societăți comerciale dividende în  sumă de 1.968.000.000 Rol, iar din contul alteia, în sumă de 3.243.500.000 Rol, în condițiile în care societățile din conturile cărora a ridicat aceste sume, au înregistrat pierderi lună de lună.

De asemenea, s-a mai reținut că inculpatul a distrus sau ascuns actele contabile aparținând celor cinci societăți al căror  asociat și administrator a  fost, cu scopul de a îngreuna și obstrucționa controlul organelor fiscale, situație ce a impus efectuarea verificărilor de pe extrasele de cont ridicate din unitățile bancare, unde societățile administrate au avut deschise conturile.

În urma controlului efectuat de organele fiscale a mai rezultat că inculpatul, în calitate de persoană fizică și persoană juridică, a acordat împrumuturi unor diferite persoane  fizice și juridice de la care a perceput o dobândă lunară cuprinsă între 5 și 15%, veniturile astfel obținute în plus față de suma împrumutată nefiind declarată organelor financiare, sustrăgându-se, astfel, de la plata obligațiilor către bugetul de stat. În plus, inculpatul nu a înregistrat adaosul comercial aferent mărfurilor achiziționate și vândute de una din societățile comerciale al cărei administrator era, diminuând atât veniturile din vânzarea mărfurilor cât și cheltuielile cu mărfurile (cu consecința diminuării profitului impozabil) și a cumpărat pentru o altă societate pe care o administra un teren în suprafață de 4.188,70 mp în valoare totală de 3.963.462.000 lei (din care TVA-ul era de 632.821.664 lei), pe care ulterior și l-a vândut sieși, ca persoană fizică cu prețul de 5.000 Ron, prin vânzarea cu un preț inferior valorii de cumpărare a terenului, fiind influențate obligațiile la bugetul consolidat al statului, firma sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit în sumă de  82.016,0084 Ron.

De asemenea, inculpatul nu a evidențiat TVA colectat în sumă de 32.641,6017 Ron, astfel că prin decontul de TVA aferent lunii septembrie 2004, societatea a înregistrat o sumă negativă a taxei pe valoare adăugată în sumă de 44272,6850 Ron, prin acest decont înregistrat la Administrația Finanțelor Publice Slatina sub nr. 242556 din 22.10.2004 cu opțiunea de rambursare, societatea beneficiind de rambursare ilegală de la bugetul de stat a TVA în sumă de 32.641,60 Ron.

În cursul urmăririi penale, în vederea recuperării prejudiciului, prin ordonanța procurorului s-a dispus instituirea unui sechestru asigurator asupra conturilor inculpatului, în suma de 102.609,01 euro și 436.863,98 Ron, precum și asupra a 13 imobile deținute de inculpat.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluționare, Tribunalului Olt.