20.04.2012

COMUNICAT

 

Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

 

Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna Laura Codruța Kövesi, a sesizat la data de 20 aprilie 2012, în temeiul Legii nr.303/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind statutul judecătorilor și procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii în vederea efectuării de verificări cu privire la procurorul Moța Gheorghe Emil, având în vedere următoarea situație.

În presa scrisă și în cadrul emisiunilor de televiziune din data de 18.04.2012 , respectiv în publicația „Jurnalul Național”  în articolul cu titlul „Când doi procurori se ceartă, câștigă vinovatul. Mortul rămâne mort, vinovatul așteaptă … competența” și în publicația Gorj Exclusiv sub denumirea ,,Prim-procurorul Focșan ține blocat dosarul medicului Crăciun,, dar  și la posturile de televiziune ale RTV și Antena 3 au existat materiale intitulate, „Scandal între procurori…” care se refereau la o cauză soluționată de procurorul Moța Gheorghe Emil de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

Autorii materialelor de presă au relatat cu privire la o serie de tensiuni apărute între procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj ca urmare a faptului că, într-o cauză având ca obiect infracțiunea de ucidere din culpă (malpraxis) în care procurorul criminalist a întocmit rechizitoriu, acesta nu a fost confirmat de prim procurorul unității de parchet.

De menționat că această cauză se află din anul 2008 înregistrată la parchet, iar până în anul 2010 s-a aflat în lucru la organele de poliție și în supravegherea procurorului. Din anul 2010 cauza s-a aflat în anchetă proprie la procurorul Moța Gheorghe Emil, deși  nu a existat un act procedural de preluare a cauzei. Acest fapt, în sine, reprezintă un interval de timp nerezonabil de soluționare a unei cauze, așa încât se impune a se aprecia și asupra  operativității soluționării cauzei.

 Astfel, în cauză rezultă existența indiciilor de încălcare a  dreptului părților recunoscut prin art.  21 alin. 3 din Constituția României, prin art. 6 pct. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, prin art. 14 pct. 1 din Pactul internațional  cu privire la drepturile civile și politice și de asemenea prin art. 10 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, care instituie principiul conform căruia toate persoanele au dreptul la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.

În urma verificărilor efectuate a rezultat că, după depunerea dosarului la mapa prim procurorului pentru confirmarea sau infirmarea rechizitoriului întocmit în cauză, procurorul Moța Gheorghe Emil ar fi comunicat presei soluția pe care a dispus-o (a se vedea anexa din cotidianul care a publicat poziția sa publică). 

 Datorită acestui mod de a proceda a apărut în presa locală, respectiv în cotidianul Gorj Exclusiv din data de 12.04.2012, un articol intitulat „Prim procurorul Focșan ține blocat dosarul medicului Crăciun”. Într-un mod tendențios se arată faptul că la mai bine de o săptămână de la predarea dosarului la mapa conducătorului unității de parchet, acesta nu s-a pronunțat asupra soluției dispuse.

În acest context, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj a cerut Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova un punct de vedere cu privire la situația ivită și, totodată, pentru a transmite un drept la replică, care a și fost remis cotidianului, chiar la data apariției articolului.

În cuprinsul dreptului la replică se face trimitere la dispozițiile art.27 Cod procedură penală, în conformitate cu care infracțiunea de ucidere din  culpă, prev. de art.178 al.1,3 Cod penal nu se regăsește printre acelea care atrag competența de  judecată în primă instanță a tribunalului, precum și la faptul că, în cazul infracțiunii menționate mai sus, ce a format obiectul dosarului nr. 794/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, privind pe medicul Liliana Crăciun, urmărirea penală nu se efectuează în mod obligatoriu de către procuror.

Totodată, se făcea mențiunea potrivit căreia, conform alineatului 4 al articolului 209 Cod procedură penală este competent să exercite supravegherea asupra activității de cercetare penală, procurorul de la parchetul corespunzător unității care, potrivit legii, judecă în primă instanță cauza, în speța supusă analizei, Judecătoria Târgu Jiu (art.25 al.1  Cod procedură penală).

În condițiile în care Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, ca unitate de parchet ierarhic superioară, nu a preluat cauza în conformitate cu art. 209  al. 41 Cod procedură penală de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Jiu (competent) se subliniază faptul că actele de urmărire penală întocmite în cauză de procurorul Moța au fost efectuate cu încălcarea dispozițiilor legale relative la competența după materie (acesta neverificându-și competența materială în conformitate cu dispozițiile art. 210 Cod procedură penală) ceea ce atrage nulitatea absolută, care nu poate fi înlăturată decât prin anulare.                       

În concluziile dreptului la replică se arată că acestea sunt considerentele pentru care nu a fost avizat, sub aspectul legalității, rechizitoriul întocmit în cauză.

De asemenea, din datele prezentate de conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a rezultat că procurorul  Moța Gheorghe Emil, deși a mai fost sancționat de către Consiliul Superior al Magistraturii cu revocarea din funcția de prim procuror, tot datorită modalității defectuoase de îndeplinire a atribuțiilor profesionale, în special a celor privind relația cu presa, a continuat să manifeste aceeași atitudine neprofesionistă și să prezinte poziții publice în legătură cu dosare penale pe care le-a instrumentat, deși soluția pe care a dispus-o  nu  fusese supusă verificării de legalitate.

Procedând în acest mod a creat în spațiul public o temă de dezbatere pe o cauză în lucru și, în plus, potrivit datelor cauzei a rezultat că durata de timp în care s-a aflat la acesta în lucru cauza respectivă este nerezonabilă. Urmează ca Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii să dispună verificări, potrivit competențelor în materie, în considerarea dispozițiilor art. 99 din Legea nr. 303/2004, republicată, respectiv a dispozițiilor art.12 din Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor și a dispozițiilor art.6 pct. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, art.14 pct. 1 din Pactul internațional  cu privire la drepturile civile și politice și în considerarea dispozițiilor art. 10 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară.

Concluzia se impune, deoarece, magistratul procuror Moța Gheorghe Emil, dacă se dovedește că, a procedat în acest mod prin încălcarea normelor legale anterior menționate, s-ar situa atât în sfera unui comportament profesional incompatibil cu dispozițiile art.12 din Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, cât și în sfera abaterii disciplinare prevăzută de art.99  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, constând în nerespectarea din motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor.

Pentru aceste considerente, în baza dispozițiilor art.101 și următoarele din Legea nr.303/2004 republicată, cu referire la dispozițiile art.12 din Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor s-a apreciat că se impune efectuarea de verificări de către Inspecția Judiciară.