24.01.2013

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

   Biroul de relații cu presa din cadrul  Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, prin purtătorul de cuvânt, este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

 

          În data de 24.01.2013, la sediul  nostru, în prezența procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, a avut loc  adunarea generală a procurorilor, în care s-a analizat  activitatea desfășurată  de  Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj și  unitățile  subordonate, în  anul  2012.

Cu această ocazie, dorim să aducem la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:

În cursul anului 2012, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj și parchetele subordonate acestuia – în număr de 4 - și-au sporit eforturile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor Ministerului Public în toate sectoarele de activitate.

        În anul 2012, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj și din circumscripția teritorială au avut de soluționat 27.310 cauze penale și 30.340 alte lucrări  (total: 57.650 lucrări).     

       Dintre acestea, au fost soluționate 41.545  dosare și alte lucrări.

       În anul 2012 au existat, pentru soluționare, la Parchetul de  pe lângă Tribunalul Gorj și unitățile din circumscripția teritorială, un număr de 27.310 dosare penale, ceea ce reprezintă o creștere cu  1,95 %  față de anul  2011 (26.787 dosare).

       Dintre aceste dosare au fost soluționate  12.476 cauze, în ușoară scădere față de anul 2011 (13.430 dosare) .                         

       Prin rechizitoriu, au fost soluționate   690 cauze, față de perioada  comparativă a anului 2011 (773 cauze).

       În anul 2012, procurorii au dispus trimiterea în judecată a 897 inculpați (1.006 inculpați în anul 2011) – în ușoară scădere, din care în stare de arest 147 inculpați (155 inculpați în anul 2011).

       În perioada analizată, pentru infracțiunile comise, au fost trimiși în judecată 42 inculpați minori (45  inculpați minori în anul 2011), din care 9 în stare de arest preventiv.

       S-au aplicat sancțiuni cu caracter administrativ în temeiul art. 181 și art. 91 Cod penal față de 1.678 învinuiți (2.634 învinuiți în anul 2011).

       În anul 2011, soluțiile de netrimitere în judecată au fost redeschise în 99 cauze (148  cauze în anul 2011), iar soluțiile de neîncepere a urmăririi penale infirmate în 193 cauze (249 cauze în anul 2011), totalul  infirmărilor și redeschiderilor fiind de 292 cauze (față de 397 în anul 2011).  Din totalul cauzelor infirmate sau redeschise doar în 21 cauze au fost adoptate ulterior alte soluții decât cele infirmate, dintre acestea doar 9 fiind rechizitorii.

       Au fost restituite la organele de poliție, pentru completarea cercetărilor, un număr de 150 cauze (236 cauze în anul 2011) .

       Numărul sesizărilor trimise la conducerea organelor de cercetare penală a fost de 17 în anul 2012, față de 14 în anul 2011.

      Din totalul de 12.476 cauze penale soluționate,  în 396 cauze cercetările au fost efectuate de procuror (față de anul 2011- 515 cauze), iar în 12.080 cauze de către organele de poliție, sub supravegherea procurorului  - numărul cauzelor soluționate fiind în scădere cu 6,47 % față de anul 2011 (12.915 cauze).

       Situația privind cauzele soluționate, pe unități, se prezintă astfel:

        -  Parchetul de pe lângă Tribunalul  Gorj - 550  cauze   – față de 617 în 2011 (în scădere cu 10,86  %);

        - Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu – 6.242  cauze  – față de 6.765 în 2011 (în scădere cu 7,73  %);

         - Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești – 2.853  cauze – față de 3.051  în 2011 (în scădere cu 6,49 %);

         - Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci  - 1.301  cauze – față de 898 în 2011 (în creștere cu 44,88 %);

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru  - 1.530 cauze – față de 2.099 în 2011 (în scădere cu 27,11%).     

          La sfârșitul anului 2012 au rămas nesoluționate cauze 12.480 (11.401 cauze la sfârșitul anului 2011) din care: 163 cauze la  urmărire penală proprie (164 cauze în 2011) și 12.317 cauze la supravegherea cercetărilor (11.237 cauze  în anul 2011).

         Din cele 12.480 cauze rămase nesoluționate la sfârșitul anului 2012, 7.282  sunt cauze cu autori cunoscuți (6.820 cauze în anul 2011), iar 5.198 sunt cauze cu autori necunoscuți (4.581 cauze în anul 2011).

Complexitatea unor cauze a determinat prelungirea urmăririi sau cercetării penale ca de altfel și întârzierile în efectuarea unor expertize, neprezentarea unor învinuiți sau martori, neîndeplinirea corespunzătoare a actelor procedurale, etc.

          Statistic numărul cauzelor mai vechi de un an de la prima sesizare a crescut, totuși raportat la numărul de cauze rămase nesoluționate, procentul este mic.

           Numărul cauzelor mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale a înregistrat o scădere comparativ cu anul precedent,  în 2012 rămânând de soluționat 123 cauze (236 cauze în anul 2011).

          Această situație trebuie analizată în contextul creșterii numărului cauzelor de soluționat (de la 26.787 la 27.310) și al deficitului de personal,  parchetele funcționând în anul 2012 cu un efectiv mediu de 30 procurori, față de schema de 42 de posturi aprobată în ștatul de funcții.

         In procesul penal procurorii au participat la soluționarea a 4.357 cauze penale, în creștere față de anul 2011 (4.217).

        In vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege, procurorii au verificat 4.447 hotărâri judecătorești penale (față de 4.299 în anul 2011), declarând apeluri și recursuri într-un număr de 188 de cauze,  față de perioada  anului  2011 (223).

         Instanțele de control judiciar au admis apelurile și recursurile în 172 de  cauze  din cele 207 cauze soluționate - procentul de  admisibilitate fiind de 83 % (față de 86% în anul 2011).

        In procesul civil participarea procurorilor s-a realizat în 758 cauze, în creștere față de anul 2011  (680 cauze).  

         In perioada analizată au fost verificate de procuror, în vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege, un număr de 792 hotărâri civile (680 - în 2011) fiind declarate  un număr de 7 apeluri și recursuri (5 - în 2011). 

         Din apelurile și recursurile declarate de parchet, în perioada analizată au fost  soluționate un 7 recursuri și apeluri, 4 fiind admise și 3 respinse Procentul de admisibilitate fiind de 57,14%.

         Activitatea judiciară a procurorului în cauzele civile a constituit obiectul unor analize periodice.

         Se apreciază că atât în procesul penal cât și în cel civil, se impune în continuare o preocupare sporită pentru pregătirea procurorilor în vederea participării la ședințele de judecată, ceea ce presupune nu numai o temeinică  cunoaștere a cauzelor, a probatoriilor administrate și a problemelor de drept din fiecare cauză,  dar  în egală măsură și a practicii judiciare, a doctrinei de specialitate și a practicii CEDO.

         În anul 2012, procurorii au acordat atenție sporită atât primirii în audiență cât și soluționării operative și în conformitate cu legea a cererilor, reclamațiilor și memoriilor cetățenilor.

        Astfel, în perioada de referință, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj și unitățile din circumscripția teritorială, au primit în audiență ori prin corespondență, pentru soluționare, un număr de 7.193 plângeri (față de  7.816 plângeri în anul 2011), 1.197 dintre acestea, fiind trimise altor organe.

        Au fost soluționate 5.923 plângeri, 1.948 dintre acestea (32,49 %)  reprezentând plângeri împotriva actelor de urmărire penală. Au fost admise 1.980 plângeri, 146  dintre acestea vizând actele de urmărire penală.

          Se apreciază că primirea în audiență și activitatea de rezolvare a reclamațiilor, memoriilor, etc. s-a făcut în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor legale în materie.

         Este necesar ca, pe mai departe, și în această activitate să se acorde o atenție sporită respectării drepturilor fundamentale ale omului și garanțiilor procesuale acordate de lege participanților la procesul penal.

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj și unitățile din circumscripția teritorială, în anul 2012 nu au existat cazuri în care instanțele de judecată să dispună restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale.

În perioada analizată,  din cele 12.476 de dosare soluționate, în 2.235 cauze  s-au formulat plângeri împotriva actelor și măsurilor de urmărire penală.

În cursul perioadei analizate, din cele 1.185 plângeri verificate sub aspectul legalității și temeiniciei de către instanță, în temeiul art. 2781 Cod proc. pen.,  157  au fost admise de instanțe, fiind trimise procurorului în vederea completării probatoriilor, 4 au fost admise și reținute cauzele pentru judecată și 1024 respinse (procentul de admisibilitate a plângerilor formulate împotriva soluțiilor adoptate de procurori fiind de 13,58 %),  iar în 135 cazuri au fost infirmate soluțiile de către conducerile parchetelor.

Din toate aceste cauze, doar în 19 cauze au existat ulterior situații de schimbare de soluții față de soluțiile inițial adoptate, iar dintre acestea în 9 cauze s-au emis rechizitorii.

În anul 2012 au fost înregistrate hotărâri judecătorești  rămase definitive de achitare a inculpaților trimiși în judecată, în temeiul art. 10 literele a-e din Codul de procedură penală,  numai la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, respectiv    în 4 cauze privind 4 inculpați (din care  un inculpat arestat), iar în alte 4 cauze privind 7 inculpați, instanțele au apreciat, prin hotărâri judecătorești definitive, că faptele nu prezintă gradul de pericol social al unor infracțiuni.

Ponderea achitărilor dispuse în temeiul art.10 lit.a-e din Codul de procedură penală este de 0,45 % din totalul inculpaților trimiși în judecată (897).

În cursul anului 2012 a existat o fluctuație destul de mare de procurori și un deficit de personal, parchetele din județul Gorj funcționând în anul 2012 cu un efectiv mediu de 30 de procurori, față de 42 de posturi de procuror existente în ștatul de funcții aprobat.

        Cu toate acestea, analiza datelor statistice arată faptul că în anul 2012 procurorii au muncit mult și au depus eforturi pentru menținerea și îmbunătățirea unor indicatori de operativitate și calitate, a crescut eficiența și s-a îmbunătățit calitatea muncii. Activitatea desfășurată în anul 2012 de procurorii cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj și parchetelor din circumscripția teritorială a acestuia a fost apreciată ca fiind în general foarte bună.

        Se apreciază că în anul 2012 a crescut eficiența procurorilor reliefată prin numărul mare de cauze și alte lucrări soluționate și s-a îmbunătățit considerabil calitatea muncii acestora.                

Se impune însă în continuare perfecționarea pregătirii profesionale a procurorilor și personalului auxiliar de specialitate, organizarea cât mai eficientă a muncii, repartizarea echitabilă a sarcinilor și controlul realizării acestora, implicarea și responsabilizarea întregului personal în vederea rezolvării problemelor, creșterii calității activității, îmbunătățirii comunicării atât în colectiv cât și în raport cu celelalte instituții implicate în activitatea de înfăptuire a justiției.