06.09.2019

 

P R E C I Z Ă R I

ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal

în scopul lămuririi opiniei publice cu privire la informațiile eronate apărute în spațiul public, în legătură cu activitatea desfășurată de procurorii acestei unități de parchet în perioada 2018 – semestrul I/2019

 

                                                       

         În anul 2018, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal au avut de soluționat 12.435 lucrări, din care 6.605 dosare penale.

         Din numărul total lucrări de soluționat, în cursul anului 2018, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal au soluționat  8.841 lucrări, din care un număr de 3.058  au fost dosare penale.

         Procentual, numărul lucrărilor soluționate în anul 2018 îl reprezintă 71,09% din totalul lucrărilor de soluționat.

Raportat doar la dosarele penale, procentul celor soluționate îl constituie 46,29% din numărul total al celor de soluționat.

Referitor la încărcătura pe procuror precizăm că la nivelul anului 2018 media încărcăturii pe procuror raportată la lucrări de soluționat, inclusiv dosare penale, a fost de 2.072,50 și raportată la lucrări soluționate , inclusiv dosare penale a fost de 1.473,50, stabilită în funcție de numărul de posturi efectiv ocupate (6).

Încărcătura pe procuror, raportată numai la numărul de dosare penale de soluționat în anul 2018 a fost de 1.100,83 și soluționate 509,67, iar media de trimiteri în judecată pe procuror a fost de 33,33.

Conform datelor statistice existente la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, media cauzelor soluționate de un procuror la nivel de parchet de pe lângă judecătorie în anul 2018 a fost de 469,6 dosare, astfel că, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, înregistrând o medie de 509,67 dosare soluționate pe procuror, s-a poziționat peste media pe țară.

Referitor la indicatorii de calitate, trebuie subliniat faptul că, la nivelul anului 2018, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal nu a înregistrat nicio soluție de achitare. S-a înregistrat o singură cauză, restiuită de către instanța de judecată, dar care s-a reținut ca neimputabilă procurorului care a dispus trimiterea în judecată.

În raport cu numărul cauzelor soluționate prin rechizitoriu, restituirea dispusă de către instanță reprezintă, procentual, 0,5%.

De precizat că, numărul cauzelor în care s-a dispus infirmarea ori redeschiderea urmăririi penale, procentual reprezintă 1,36% din totalul netrimiterilor în judecată.

În semestrul I/2019, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal au avut de soluționat 7.939 lucrări, din care 4.975 dosare penale.

         Din numărul total lucrări de soluționat, în semestrul I/2019, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal au soluționat  4.404 lucrări, din care un număr de 1.472  au fost dosare penale.

         Procentual, numărul lucrărilor soluționate în semestrul I/2019 îl reprezintă 55,47% din totalul lucrărilor de soluționat.

Raportat doar la dosarele penale, procentul celor soluționate îl constituie 31,83% din numărul total al celor de soluționat, la care se adaugă 112 alte soluții (comunicări, declinări, etc.)

Cât privește dosarele rămase nesoluționate, acestea au fost în număr de 1.656 cu autor identificat și 1.735 cu autor neidentificat.

Procentual, numărul cauzelor cu autor cunoscut, rămase nesoluționate la finele semestrului I/2019, îl reprezintă 33,28%, iar total cauze rămase nesoluționate (AN și AC) îl reprezintă 68,16% din total cauze de soluționat.

Referitor la încărcătura pe procuror precizăm că  în semestrul I/2019, media încărcăturii pe procuror raportată la lucrări de soluționat, inclusiv dosare penale, a fost de 1.323,17 și raportată la lucrări soluționate, inclusiv dosare penale a fost de 734, stabilită în funcție de numărul de posturi efectiv ocupate (6).

Încărcătura pe procuror, raportată numai la numărul de dosare penale de soluționat în semestrul I/2019 a fost de 829,17 și soluționate 245,33, iar media de trimiteri în judecată pe procuror a fost de 17,67.

Conform datelor statistice transmise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, media cauzelor soluționate de un procuror la nivel de parchet de pe lângă judecătorie în semestrul I/2019 a fost de 249,6 dosare, astfel că, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, înregistrând o medie de 245,33 dosare soluționate pe procuror, s-a poziționat aproximativ, la nivelul mediei pe țară.

Referitor la indicatorii de calitate trebuie subliniat faptul că, nici în semestrul I/2019, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal nu a înregistrat nicio soluție de achitare. S-a înregistrat doar o singură cauză, restiuită de către instanța de judecată,  neimputabilă procurorului care a dispus trimiterea în judecată.

În raport cu numărul cauzelor soluționate prin rechizitoriu, restituirea dispusă de către instanță, procentual, reprezintă 0,94%.

De precizat că, numărul cauzelor în care s-a dispus infirmarea ori redeschiderea urmăririi penale, procentual reprezintă 1,24% din totalul netrimiterilor în judecată.