15.03.2019

 

C O M U N I C A T

                                                       

Compartimentul de informații și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

În completarea cercetărilor ce se efectuează în dosarul penal înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, având ca obiect infracțiuni de corupție, comise de către persoane care, fie își desfășoară activitatea profesională în cadrul Secției de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Slatina, fie din afara acestei unități spitalicești, învederăm că, la data de 12.03.2019 s-a dispus extinderea acțiunii penale față de alți doi cumpărători de influență, precum și față de șeful Secției de Psihiatrie, după cum urmează:

Referitor la cumpărătorul de influență Z.F. s-a reținut că  în luna mai 2017, i-a dat inculpatului C.I., infirmier în cadrul Secției Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Slatina, suma de 250 lei, în schimbul promisiunii  inculpatului că va interveni și  va determina cadrele medicale competente-medici  să elibereze actele necesare procedurii de revizuire periodică a încadrării  în grad de invaliditate, apoi, în baza aceleiași activități infracționale, cumpărătorul de influență a mai dat suma de 1.000 lei inculpatului C.I., în luna februarie 2018, acesta promițând că va trafica influența sa în rândul medicilor competenți a elibera  actele medicale necesare încadrării sale în grad de handicap.

Activitățile descrise întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată (două acte materiale), prev. de art. 292 alin.1 N.C.pen., rap la art. 6 din Lg. nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.pen

În sarcina aceluiași cumpărător de influență s-a reținut și infracțiunea de dare de mită, prev.de art.290 alin.1 C.p., rap.la art.6 din legea 78/2000, constând în aceea că,  la data de 29.06.2017, la instigarea inculpatului C. I. i-a dat suma de 100 lei medicului specialist M.C. din cadrul Secției Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Slatina, în legătură cu îndeplinirea/neîndeplinirea/urgentarea unor acte medicale ce intră în atribuțiile acesteia de serviciu, privind internarea medicală la Secția de Psihiatrie a cumpărătorului de influență Z.F. și emiterea scrisorii medicale din data de 06.07.2017 pe numele acestuia.

Cât privește pe cel de-al doilea cumpărător de influență P.M., în sarcina acestuia s-a reținut un singur act material constând în aceea că, la data de 22.05.2017, a dat inculpatului C.I., prin intermediul concubinei acestuia V.F., suma de 400 lei, o sticlă de whisky și un pachet de cafea, în schimbul promisiunii  că va interveni și  va determina cadrele medicale competente-medici, să elibereze actele medicale necesare procedurii de revizuire periodică a încadrării  în grad de invaliditate  și emiterii deciziilor medicale asupra capacității sale de muncă.

Referitor la medicul specialist M.C. din cadrul Secției Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Slatina, care îndeplinește și funcția de șef secție, în sarcina sa   s-au reținut două acte materiale de luare de mită, respectiv: 

   - la data de 16.05.2017 a primit suma de 300 lei de la  inculpata V.F. în legătură cu îndeplinirea/neîndeplinirea/urgentarea unor acte medicale ce intră în atribuțiile de serviciu ale medicului, privind acordarea prelungirii concediului medical pentru  cumpărătorul de influență Berlinschi Georgeta (condamnată,  deja, de către Tribunalul Olt, ca urmare a încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției);

   - la data de 29.06.2017 a primit suma de 100 lei de la cumpărătoarea de influență Z.F., în legătură cu îndeplinirea/neîndeplinirea/urgentarea unor acte medicale ce intră în atribuțiile de serviciu ale medicului, privind internarea medicală continuă a  acesteia în cadrul Secției de Psihiatrie a S.J.U. Slatina din perioada 29.06.-06.07.2017 și emiterea scrisorii medicale din data de 06.07.2017.

Ca urmare  a evaluării gravității faptelor, atât față de cei doi cumpărători de influență, cât și față de medicul specialist, la data de 12.03.2019, respectiv la data de 14.03.2019, față de aceștia s-a luat măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, stabilindu-se printre obligații, interdicția de a nu depăși teritoriul țării, de a nu comunica, direct ori indirect între aceștia, iar referitor la medicul specialist M.C. s-a dispus și interdicția de a mai exercita profesia de medic  în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, precum și funcția de șef secție în cadrul respectivei unități spitalicești.

Totodată, s-a dispus prelungirea controlului judiciar cu privire la ceilalți trei inculpați, respectiv C.I., fost infirmier în cadrul aceleiași secții, față de concubina acestuia, inculpata V.F., precum  și față de inculpata J.M., consilier în cadrul DGASP Olt.

Precizăm că punerea sub învinuire a unei persoane suspecte sau punerea în mișcare a acțiunii penale pentru o persoană inculpată reprezintă etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot în nicio situație să înfrângă principiului prezumției de nevinovăție.