COMUNICAT DE PRESĂ

  

          Având în vedere impactul mediatic în legătură cu incidentul produs în data de 21.06.2019 cu ocazia punerii în executare a mandatului de percheziție domiciliară emis de Judecătoria Craiova în dosarul 502/P/2019 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova precizăm următoarele:

La data de 24.05.2019 a fost înregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă, sub nr. 225/P/2019, sesizarea formulată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți împotriva numitei Ș. M. prin care a arătat că, după ce prin sentința civilă nr. 26/18.02.2019, a Tribunalului Mehedinți – Secția I Civilă, astfel cum a fost modificată prin decizia civilă nr. 4/23.04.2019, a Curții de Apel Craiova, s-a dispus încuviințarea adopției internaționale a minorei S.S., care anterior a purtat numele de L., de către adoptatorii S.G. și S.R.E, efectuându-se cuvenitele mențiuni în registrele și actele de stare civilă, numita Ș.M., care la acel moment avea calitatea de asistent maternal, deși a fost informată, atât telefonic, cât și în scris, pentru aducerea minorei, în vederea predării familiei adoptatoare S., aceasta nu a dat curs acestor solicitări, astfel încât, la datele de 20.05.2019 și 21.05.2019, reprezentanții D.G.A.S.P.C. Mehedinți, însoțiți de lucrători de poliție, din cadrul I.P.J. Mehedinți, s-au deplasat la domiciliul numitei Ș.M., însă, aceasta a avut o atitudine ostilă, refuzând să predea minora.

S-a apreciat că, prin atitudinea sa, asistentul maternal Ș.M. a obstrucționat punerea în executare a dispozițiilor unei hotărâri judecătorești, încălcând, totodată, dreptul minorei  S.S. la respectarea vieții de familie și adoptând o atitudine comportamentală, care a avut un efect negativ asupra dezvoltării acestui copil. În acest sens s-a mai arătat că atitudinea și acțiunile asistentului maternal Ș.M. au dus la îngreunarea procesului de acomodare dintre minoră și familia adoptatoare, aceasta influențând negativ fetița cu privire la formarea unei imagini reale asupra familiei de adopție, a adus diverse acuze și a adresat cuvinte jignitoare specialiștilor instituției, la întâlnirile de acomodare dintre minoră și familia de adopție, de față fiind și minora S. S., și a făcut afirmații jignitoare cu privire la etnia și sănătatea mentală a acesteia. 

Tot la data de 24.05.2019 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă plângerea formulată de părinții adoptatori S.R.E și S.G., în calitate de reprezentanți legali, părinții adoptatori ai minorei S.S., prin care au solicitat efectuarea de cercetări față de numita Ș.M. sub aspectul infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1, alin. 2 și alin. 3 lit. c din Codul penal, și sesizau faptul că aceasta a reținut-o, în mod abuziv, pe minora S.S. la domiciliul său, afectând grav interesele legitime ale minorei, care nu are discernământ, și i-a creat o stare psihică de spaimă în legătură cu proprii părinți, ulterior numita Ș.M. fiindu-i desfăcut și contractul de muncă de asistent maternal și fiindu-i retras atestatul de asistent maternal de către D.G.A.S.P.C. Mehedinți.

La data de 30 mai 2019 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă plângerea formulată de Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție  prin care se arăta că numita Ș.M., manifestând o conduită abuzivă, a refuzat să predea pe minora SS părinților săi sau reprezentanților D.G.A.S.P.C. Mehedinți, sechestrând în fapt copilul la locuința sa din satul N., orașul B. de A., jud. M., aceasta fiind suspusă, în mod evident, cel puțin unui abuz emoțional în acest context.

La data de 10.06.2019 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă o altă plângere penală formulată de numiții S.R.E și S.G., în calitate de reprezentanți legali, părinții minorei S.S., în cuprinsul căreia cei doi au mai susținut că, deși există o hotărâre judecătorească de admitere a adopției, aceasta nu poate să-și producă efecte din cauza comportamentului numitei Ș.M., care, deși nu mai deține nici calitatea de asistent maternal, se opune, în mod nejustificat, integrării în familie a minorei S.S., prin abuz psihic și emoțional, prin inocularea unor idei mincinoase, de natură să afecteze dezvoltarea normală a minorei, și, pentru a împiedica contactul minorei cu părinții săi, nu a mai dus-o pe aceasta la școală, împiedicându-i accesul la învățământ, și, în acest scop,  s-a folosit de acte medicale, obținute prin folosirea vechilor acte de identitate ale minorei.

Prin ordonanța nr. 225/P/2019, din data de 24.05.2019, a organelor de cercetare penală ale poliției judiciare, din cadrul Poliției Orașului Baia de Aramă, a fost începută urmărirea penală cu privire la infracțiunile de lipsire de libertate în mod ilegal și nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului, prev. de art. 205 alin. 1 și alin. 3 lit. b Cod penal și art. 379 alin. 1 Cod penal, reținându-se că numita Ș. M., în calitate de angajat al D.G.A.S.P.C. Mehedinți, refuză să predea copilul, ce-l are în plasament, către părinții care l-au adoptat, reținându-l împotriva voinței sale.

La data de 13.06.2019 dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă, unde cauza a fost înregistrată sub nr. 502/P/2019.

La data de 14.06.2019, părinții adoptatori au solicitate efectuarea de cercetări și sub aspectul infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului, prev. de art. 197 din Codul penal.

S-a reținut că soții S.G., inginer în cadrul R.D., și S.R.E., manager în cadrul W.P., având dublă cetățenie, română și americană, și domiciliul în Statele Unite ale Americii, au  hotărât să adopte un copil din România.

Neavând domiciliul în România, cei doi nu au avut posibilitatea să-și alegă copilul pe care urmau să-l adopte, astfel încât, în urma potrivirii dintre profilul lor psihologic și un copil greu adoptabil, înscris în Registrul Național Pentru Adopții,     le-a fost oferită spre adopție minora S.S., care anterior a purtat numele de L., în vârstă la acea dată de 6 ani și 11 luni. Minora se afla la acel moment în plasament la asistentul maternal profesionist Ș.M..

Potrivit susținerilor celor doi soți și ale D.G.A.S.P.C. Mehedinți, pe tot parcursul procedurii de adopție, asistentul maternal Ș.M. s-a opus ca aceștia să ia legătura cu minora, deși aceasta a refuzat la datele de 10.07.2013 și 04.04.2017, să o adopte pe minora S.S., care anterior a purtat numele de L, pe care o avea în plasament, conform celor două declarații date de aceasta, în acest sens, la D.G.A.S.P.C. Mehedinți.

Deși inițial, prin sentința civilă nr. 26/18.02.2019, pronunțată de Tribunalul Mehedinți Secția I-a civilă  în dosarul nr. 1871/101/2018, a fost respinsă cererea de adopție internațională a minorei L S, formulată de reclamanții S.G. și S.R.E., ulterior, prin decizia civilă nr. 4 din 23.04.2019, pronunțată de Curtea de Apel Craiova - Secția I civilă în dosarul nr. 1871/101/2018, au fost admise apelurile formulate de S.G. și S.R – E. și de D.G.A.S.P.C. Mehedinți și A.N.P.D.C.A. împotriva sentinței civile anterior menționate, în contradictoriu cu intimata intervenientă Ș.M. și a fost schimbată sentința atacată, în sensul că a fost încuviințată adopția minorei L.S. de către reclamanții S.G. și S.R.E., dispunându-se ca aceasta să poarte numele de familie S. și să se efectueze cuvenitele mențiuni în registrele și actele de stare civilă.

În urma pronunțării acestei decizii civile, a fost emis, la data de 23 mai 2019, certificatul de naștere seria N.11 Nr. 902804, prin care soții S.G. și S.R.E au fost trecuți ca părinți ai minorei S., iar numele de familie al acesteia a fost schimbat în S.

 În calitate de părinți ai minorei S.S., soții S.G. și S.R.E. au solicitat D.G.A.S.P.C. Mehedinți să le predea minora.

Prin adresa nr. 21767/13.06.2019, D.G.A.S.P.C. Mehedinți le-a comunicat soților S.G. și S.R.E. că, deși prin adresa nr. 19137/16.05.2019, asistenta maternală   Ș. M. a fost invitată, la data de 20.05.2019, ora 1500, să se prezinte împreună cu minora S.S. la Complexul de servicii sociale pentru copii, în vederea punerii în executare a deciziei civile nr. 4/2019, a Curții de Apel Craiova, iar, tot la data de 16.05.2019, inspectorul superior P.V., din cadrul Compartimentului adopții și post adopții al D.G.A.S.P.C. Mehedinți, a luat legătura telefonic cu Ș.M., informând-o, și pe această cale, despre obligativitatea predării minorei familiei adoptatoare, în cel mai scurt timp, aceasta a afirmat că nu era disponibilă să vină la Drobeta Turnu - Severin și a invitat reprezentanții instituției să se prezinte la domiciliul acesteia, pentru a prelua minora.

În vederea preluării minorei, D.G.A.S.P.C. Mehedinți a solicitat sprijinul I.P.J. Mehedinți, deoarece se formase opinia că va exista opoziție din partea asistentului maternal la punerea în executare a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției.

La data de 20.05.2019, o echipă de specialiști, din cadrul D.G.A.S.P.C. Mehedinți,  împreună cu doi agenți de poliție, din cadrul Poliției orașului Baia de Aramă, s-au prezentat la domiciliul asistentului maternal Ș.M., însă aceasta din urmă a refuzat să le predea pe minora S.S., manifestând, totodată, o atitudine ostilă.

Față de comportamentul asistentei maternale Ș.M., directorul D.G.A.S.P.C. Mehedinți a emis dispoziția nr. 1439/21.05.2019, privind aprobarea plasamentului, în regim de urgență, începând cu data de 21.05.2019, pentru minora S.S., iar prin adresa nr. 1936/21.05.2019, a solicitat sprijinul I.P.J. Mehedinți, în ridicarea minorei de la domiciliul asistentei maternale Ș.M. și plasarea acesteia în Centrul de primire în regim de urgență, până la predarea către familia adoptatoare.

Astfel, la data de 21.05.2019, lucrători de poliție din cadrul I.P.J. Mehedinți împreună cu psihologul F.E. și asistentul social D.T.C. s-au prezentat la domiciliul asistentului maternal Ș.M., în vederea preluării minorei, însă asistentul maternal a refuzat din nou să o predea pe minoră.

În curtea locuinței asistentului maternal Ș.M.  s-au aflat vecinii și rude ale acesteia, care au început să vocifereze, ceea ce a creat o stare de temere minorei, care a început să plângă.

Față de comportamentul manifestat de numita Ș.M., prin hotărârea nr. 78/24.05.2019, COMISIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI, din cadrul Consiliului Județean Mehedinți, constatând că aceasta nu și-a respectat obligația privind copilul pe care-l avea în plasament, de a contribui la reintegrarea acestuia în familia adoptivă, încălcând, astfel, grav interesul superior al copilului și, privându-l pe acesta de a avea o familie, i-a retras numitei Ș.M. atestatul de asistent maternal profesionist.  

În urma retragerii atestatului de asistent maternal profesionist, directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Mehedinți a emis dispoziția nr. 1480, la data de 28.05.2019, prin care a dispus, începând cu data de 24.05.2019, încetarea de drept a contractului individual de muncă nr. 20378/31.05.2018, încheiat cu Ș.M.   

Deși nu mai avea calitatea de asistent maternal, numita Ș M a continuat să o rețină, în mod ilegal, pe minora S.S., în vârstă la acest moment de 8 ani, la domiciliul său  și nu a mai răspuns la apelurile telefonice ale D.G.A.S.P.C. Mehedinți din data de 12.06.2019, efectuate cu scopul de a o informa că trebuie să se prezinte cu minora S.S. la data de 13.06.2019, ora 1400, la sediul direcției, pentru punerea în aplicare a deciziei Curții de Apel Craiova, conform notei telefonice nr. 327/12.06.2019.

Văzând că numita Ș.M. a refuzat să le-o predea pe fiica lor  minoră S.S., soții   S.G. și S.R.E. au apelat la serviciile unui executor judecătoresc, prin intermediul căruia au notificat-o pe Ș.M. să aducă oricând, de urgență, pe minoră la sediul D.G.A.S.P.C. Mehedinți, pentru a le fi predată, și i-au atras atenția asupra consecințelor negative pe care comportamentul său le are asupra sănătății fizice și psihice a fiicei lor.

Nici în urma acestei notificări, numita Ș.M. nu a predat-o pe minora SS  părinților săi.                                                                      

Între timp, soții S.G și S.R.E au mers la unitatea școlară - Colegiul Tehnologic Constantin Brâncuși, unde fiica lor S.S. învăța, pentru a lua cunoștință de situația școlară a acesteia și a se prezenta directoarei și învățătoarei, pentru ca apoi să o ia pe minoră, însă, potrivit susținerilor acestora, după aproximativ 5 minute, după ce au intrat în școală, fiul cel mare a numitei Ș.M., împreună cu soțul acesteia, numitul  Ș.V.,  au luat-o pe minoră de la cursuri.

Au mai arătat cei doi soți că, în această împrejurare, directorul unității școlare – D.M. le-a spus că nu o pot lua pe minoră decât cu organele de poliție, deoarece este o situație mai specială și sub nicio formă în timpul orelor de program.

În continuare, părinții minorei au luat legătura și cu învățătoarea C.L., care le-a adus la cunoștință faptul că membrii familiei Ș. i-au spus că o iau pe minoră de la ore, pentru a o duce la medic.

Aflând acest lucru, S.G. și S.R.E au mers la doctorul C.G., medicul de familie la care era înscrisă minora S.S., pentru a se interesa de starea de sănătate a acesteia.

Cu această ocazie, aceștia i-au adus la cunoștință doctorului C.G. că erau părinții S.S., prezentându-i în acest sens o copie de pe certificatul de naștere al fetiței, și i-au solicitat să le pună la dispoziție dosarul medical al acesteia.

Din actele aflate la dosarul medical, și anume: bilete de externare,  a reieșit că minora S.S., în anii 2015, 2017 și 2018 a fost internată la Spitalul Orășenesc Baia de Aramă cu diferite afecțiuni medicale.

Numita Ș.M., luând cunoștință despre faptul că numiții S.G. și S.R.E s-au prezentat la unitatea școlar㠖 Colegiul Tehnologic Constantin Brâncuși, unde învăța fiica lor S.S., nu a mai dus-o pe minoră la școală.

Pentru a înceta stare de deținere, în mod ilegal, a minorei S.S., de către numita Ș.M., la domiciliul acesteia din orașul Baia de Aramă, jud. Mehedinți, care a împiedicat-o în acest mod pe minora S.S. să beneficieze de afecțiunea și mijloacele materiale ale părinților săi adoptivi S.G. și S.R.E, care au posibilitatea să-i asigure fiicei lor o creștere și o educație corespunzătoare, să o prezinte unor medici specialiști, în vederea efectuării de investigații medicale și aplicării unui tratament medical adecvat afecțiunilor de care aceasta suferă și să-i ofere consiliere psihologică, având în vedere că sora tatălui adoptiv S.G. este profesor doctor în psihologia copilului și deține o clinică privată în Statele Unite, care furnizează servicii educaționale pentru copii cu nevoi speciale, și i-a creat o stare psihică de spaimă în legătură cu proprii părinți adoptivi, pentru a stabili starea fizică și psihică a minorei S.S., s-a solicitat și obținut de la Judecătoria Craiova mandat de percheziție domiciliară.

În data de  21.06.2019, procurorul de caz însoțit de un psiholog și asistent social de la D.G.A.S.P.C. Dolj și lucrători de poliție din cadrul I.P.J Mehedinți s-au deplasat la domiciliul numitei Ș.M., unde în baza mandatului de  percheziție domiciliară, după ce s-au legitimat și au înmânat o copie a mandatului de percheziție domiciliară, persoanelor majore aflat în imobil, arătând scopul sosirii, li s-a cerut respectivelor persoane să o prezinte pe minora S.S.

S-a încercat să se discute cu minora S.S. însă nu s-a putut relaționa cu aceasta deoarece a început să plângă. În aceste condiții i s-a cerut numitei Ș.M. să o liniștească pe minoră, însă aceasta nu s-a implicat, timp în care celelalte persoane majore din imobil au început să strige, agitând-o și mai mult pe minoră.

Deoarece, minora trebuia liniștită într-un timp cât mai scurt, s-a luat hotărârea ca aceasta să meargă împreună cu părinții adoptivi, care au așteptat-o în afara imobilului, cu psihologul și asistentul social la I.M.L Craiova, în vederea examinării fizice și pentru a fi consiliată de psihologul prezent.

Minora a opus rezistență, deoarece, în permanență, i s-a inoculat de către familia numitei ȘM că părinții adoptivi ar putea să-i facă rău.

 Procurorul de caz a predat-o pe minoră părinților adoptivi care împreună cu psihologul și asistentul social au mers la IML Craiova unde aceasta a fost examinată.

Din informațiile deținute până în prezent minora Ș.M. se simte bine.

Percheziția s-a continuat prin ridicare înscrisurilor referitoare la starea de sănătate fizică și psihică a minorei S.S. și alte documente referitoare la procesul de adopție.

 

                                                                                                                             PROCUROR GENERAL,