ANUNȚ

 

         Având în vedere Ordinul Procurorului General nr. 54/10.03.2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind adoptarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii sindromului respirator acut COVID-19, programul nemijlocit cu publicul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, inclusiv audiențele acordate de conducere, se suspendă până la data de 30.03.2020, cu posibilitatea prelungirii suspendării.

         În perioada sus menționată, avocații, părțile din dosare, precum și subiecții procesuali principali au posibilitatea de a înainta plângeri, cereri și memorii etc. către Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, prin intermediul:

         - poștei electronice, la adresa de email pj_craiova@mpublic.ro

         - faxului: 0251/310 262

         - corespondenței clasice, la adresa: mun. Craiova, str. Anul 1848 nr. 31, jud. Dolj.

         Precizăm că, în cazul plângerilor/denunțurilor trimise prin poștă electronică este obligatorie îndeplinirea condiției prev. de art. 289 alin. 5 C.p.p. privind certificarea prin semnătură electronică.

        

În ceea ce privește cererile formulate în temeiul art. 111 OUG nr. 195/2002 Rep. (prelungirea dovezilor de circulație), se vor aplica modalitățile de sesizare mai sus menționate.

         Se recomandă solicitanților înaintarea acestora prin fax/email cu maxim 5 zile-minim o zi înainte de data expirării perioadei de valabilitate a autorizației precedente.

În cererile formulate, pe lângă datele de identificare, se vor menționa în mod obligatoriu adresa de corespondență (clasică sau electronică) și, de preferință, numărul de telefon.

Cererile vor fi însoțite în mod obligatoriu de copia cărții de identitate și copia dovezii de circulație.

Soluția de admitere dispusă de procuror se va comunica direct către IPJ Dolj - Serviciul Rutier de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, conducătorul auto urmând a se prezenta la sediul acestei structuri (ghișeul 6), începând cu ziua următoare depunerii cererii, în zilele de luni-vineri, orele 09:00-11:00, în zilele de luni-miercuri, orele 14:00-15:00, în zilele de marți și joi, orele 15:00-17:00, respectiv în ziua de vineri, orele 13:00-14:00 .

Soluția de respingere dispusă de procuror se va comunica în mod direct petentului la adresa indicată în cerere.

 

Fac excepție dovezile de deces, care se vor adresa Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în mod direct, cu respectarea ordinii de prioritate și după completarea declarației pe propria răspundere privind falsul în declarații, care va fi pusă la dispoziția petenților la punctul de acces în unitatea de parchet.

 

 

CONDUCEREA