22.01.2020

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Adunarea Generală a Procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, întrunită  în data de 21 ianuarie 2020, conform Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru Procurori, nr. 25/16.01.2020, pentru formularea unui punct de vedere referitor la iminenta abrogare a dispozițiilor legale care consacră pensia de serviciu, din perspectiva încălcării independenței și afectării statutului constituțional al procurorilor, a hotărât:

          Exprimarea dezacordului cu privire la  eliminarea pensiilor de serviciu pentru magistrații judecători și procurori, întrucât această eliminare  ar  constitui o afectare a statutului profesional, cu încălcarea independenței justiției.

          Considerăm că reglementarea în vigoare, conform Legii nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor și procurorilor, a pensiei de serviciu pentru magistrați este justificată prin prisma specificului activității magistraților, care impune acestora obligații și interdicții severe, precum și riscuri sporite, care nu le sunt impuse celorlalți asigurați din sistemul public general. Pensia de serviciu a fost instituită pentru a încuraja stabilitatea în serviciu și formularea unei cariere în magistratură, fiind privită totodată ca o componentă a independenței justiției, garanție a statului de drept.

         Interdicțiile impuse magistraților vizează activități care le-ar putea aduce venituri suplimentare, care să le asigure posibilitatea efectivă de a-și crea o situație materială de natură să le mențină după pensionare un nivel de viață apropiat de cel avut în timpul activității.

         De asemenea, tratamentul juridic diferit al magistraților în ceea ce privește sistemul de pensionare se justifică și datorită riscului pe care îl implică exercitarea profesiei, cu un rol esențial în apărarea drepturilor omului, a ordinii publice și valorilor statului de drept.

         Pensia de serviciu, astfel cum este reglementată în legislația actuală, nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, constituind o compensație parțială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutului special căruia trebuie să i se supună magistrații și care impune obligații și interdicții pe care celelalte categorii de asigurați nu le au.

         Prin Decizia nr.873 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 433 din 28.06.2010, Curtea Constituțională a României a statuat că :      „Principiul independenței justiției apără pensia de serviciu a magistraților, ca parte integrantă a stabilității financiare a acestora, în aceeași măsură cu care apără celelalte garanții ale acestui principiu”.

         În considerentele aceleiași decizii, Curtea Constituțională a mai reținut că atât în jurisprudența sa, cât și în jurisprudența altor Curții Constituționale, s-a statuat că stabilitatea financiară a magistraților reprezintă una dintre garanțiile independenței justiției.

         De asemenea,  prin Decizia nr. 20 din 02.02.2000, publicată în Monitorul Oficial nr.72 din 18.02.2000, Curtea Constituțională a României a stabilit că : „ obligațiile și interdicțiile severe impuse magistraților, precum și riscurile sporite cu care aceștia se confruntă, justifică în mod obiectiv și rezonabil o diferențiere a regimului juridic de pensionare față de regimul stabilit de alți asigurați care nu sunt supuși acelorași exigențe, restricții și riscuri”.

         Avându-se în vedere că legislația în vigoare instituie grefierilor un regim de interdicții și incompatibilități similar magistraților, iar personalul auxiliar de specialitate constituie un real sprijin pentru judecători și procurori în înfăptuirea actului de justiție, în unanimitate procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, constituiți în Adunarea Generală sunt de acord  cu punctul de vedere exprimat prin  adresa comună nr.4/ AGR/2020 și 244/SNGJ/2020 din 21.01.2020 ale Asociației Grefierilor din România și Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial și  exprimă dezacordul cu propunerea legislativă de  eliminare a pensiilor de serviciu pentru   personalul auxiliar de specialitate.

         Procurorii își exprimă solidalitatea cu acțiunile desfășurate de asociațiilor profesionale ale personalului auxiliar de specialitate.

         Totodată, în unanimitate procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, constituiți în Adunarea Generală susțin ralierea la orice formă legală de protest, inclusiv prin suspendarea activității( cu excepția cauzelor urgente), pentru susținerea demersurilor Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate de garant al independenței justiției și  asociațiilor profesionale, în vederea apărării statutului profesional al magistraților și personalului auxiliar de specialitate, ca garanție a independenței justiției.