14.12.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, constituiți în Adunare Generală în data de 13.12.2023, cu unanimitate de voturi, au adoptat următoarea hotărâre:

Art. 1. Susținerea în integralitate a protestului grefierilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, începând cu data de 13.12.2023, pe o perioadă nedeterminată de timp. 

            Art. 2. Exprimarea publică a îngrijorării față de informațiile vehiculate în spațiul public privind emiterea unei ordonanțe de urgență prin care să se dispună amânarea pentru anul 2024 a plății drepturilor salariale de natură restantă stabilite prin hotărâri judecătorești, cu privire la refuzul pe o perioadă de mai multe luni, practic nedeterminată, al Ministerului Finațelor Publice de a aproba limitele de cheltuieli pentru unitățile Ministerului Public, conform bugetului aprobat, pentru plata integrală a salariilor, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, fie prin acte administrative emise de către ordonatorul principal de credite în luna aprilie 2023, pentru personalul din justiție (procurori, personal auxiliar de specialitate și conex, funcționari publici),precum și față de riscul de a nu fi prevăzute în bugetele aprobate ale parchetelor sumele necesare plății salariilor integrale începând cu luna ianuarie 2024.

            Art. 3. Suspendarea, pe termen nelimitat, în semn de protest, a activității curente, începând cu data de 14.12.2023, cu excepția cauzelor care reclamă urgență.

            Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată public, Tribunalului Gorj, Baroului de avocați Gorj și afișată pe pagina de internet a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.