08.07.2016

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

         Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

                Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Popovici Sorin-Marius și S.C. PREST CONSTRUCT S.R.L. Rovinari, pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal.

                Din rechizitoriul întocmit de procuror rezultă că inculpatul POPOVICI SORIN-MARIUS, în perioada 2010-2013, in calitate de administrator al SC PREST CONSTRUCT SRL Rovinari, a înregistrat în evidența contabilă cheltuieli nereale, în baza  unui număr de 197 de facturi fiscale, emise în numele SC ARMEANCA PREST COM SRL (197 acte materiale), ce nu au la bază operațiuni comerciale reale, cauzând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum de 299.388 lei, compus din: impozit pe profit suplimentar de plată în sumă de 122.017 lei și taxă pe valoarea adăugată suplimentar de plată în valoare de  177.371 lei, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin 1 lit c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 din C.p.

            De asemenea, s-a reținut că fapta inculpatei SC PREST CONSTRUCT SRL, care, în scopul sustragerii de plata obligațiilor fiscale, în perioada 2010-2013, în realizarea obiectului de activitate și în interesul său, constând în obținerea unor beneficii financiare, a înregistrat în evidența contabilă, cheltuieli nereale în baza  unui număr de 197 de facturi fiscale, emise în numele SC ARMEANCA PREST COM SRL (197 acte materiale), ce nu au la bază operațiuni comerciale reale, cauzând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum de 299.388 lei, compus din: impozit pe profit suplimentar de plată în sumă de 122.017 lei și taxă pe valoarea adăugată suplimentar de plată în valoare de  177.371 lei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin 1 lit c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 din C.p.

                În cauză au fost dispuse de procuror măsuri asiguratorii prin instituirea sechestrului asupra unor bunuri aparținând inculpaților Popovici Sorin Marius și respectiv SC PREST CONSTRUCT SRL, până la concurența sumei de 271.589 lei.

                Inculpatul Popovici Sorin Marius a fost trimis în judecată având dispusă măsura preventivă a controlului judiciar, iar față de inculpata persoană juridică SC PREST CONSTRUCT SRL au fost dispuse măsurile preventive prevăzute de art. 493 alin.1 literele a și c din Codul de procedură penală, constând în:

-        interdicția inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;

-        interzicerea operațiunilor patrimoniale susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvența constând în înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sa.

        Facem însă precizarea că punerea sub învinuire a unei persoane suspecte, punerea în mișcare a acțiunii penale față de o persoană inculpată sau trimiterea în judecată reprezintă etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, aceste acțiuni ale procurorului nefiind însă în măsură să înfrângă în nici un mod prezumția de nevinovăție de care beneficiază în continuare persoanele suspecte sau inculpate.