09.09.2016

C O M U N I C A T

                                                         

          Compartimentul de informații și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

          Procurori ai secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt au dispus prin ordonanța din data de 08.09.2016 luarea măsurii controlului judiciar față de primarul orașului Drăgănești Olt, jud. Olt, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, asimilată infracțiunilor de corupție, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals prev.   prev. de art. 132 din Lg. nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. ,  art. 47  rap. la art. 322 alin. 1 C.p. și art. 323 C.p., pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 08.09.2016, până la data de 06.11.2016.

          Totodată, pe timpul cât se află sub control judiciar, în sarcina inculpatului R.P. s-a instituit, printre alte obligații, și aceea de a nu mai exercita funcția de primar al orașului Drăgănești- Olt, în desfășurarea căreia a săvârșit fapta penală din prezenta cauză.

În fapt, s-a reținut că la data de 24.07.2015, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu a îndeplinit în mod defectuos un act prin încălcarea dispozițiilor legale care reglementează aprobarea și utilizarea fondurilor publice locale de către ordonatorii principali de credite (primarii). În acest sens, a aplicat pe o factură fiscală emisă la 22.07.2015 de către o societate comercială, ștampila având inscripția „bun de plată”, pe care ulterior a semnat-o, consecința fiind efectuarea plății sumei de  12 590, 51 lei, din bugetul local al orașului și reprezentând contravaloarea unor lucrări de reparații aduse unui autoturism folosit de către inculpat și care aparținea societății comerciale la care acționar este soția acestuia.

De notat este faptul că în cuprinsul respectivei facturi s-a inserat că reparațiile au fost aduse unui alt autoturism, care aparține Primăriei Orașului Drăgănești Olt.

Prin această activitate infracțională, s-a produs o pagubă în patrimoniul Primăriei Orașului Drăgănești Olt în cuantum de 12 590,51 lei, precum și un folos necuvenit primarului R.P.

          Precizăm că punerea sub învinuire a unei persoane suspecte sau punerea în mișcare a acțiunii penale pentru o persoană inculpată reprezintă etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot în nicio situație să înfrângă principiului prezumției de nevinovăție.